Fašiangy 2022

Fašiangy v minulosti predstavovali čas hodovania a veselia medzi dvoma rôznymi pôstnymi dobami, kedy sa ľudia mali do sýtosti najesť aj napiť, a bol preto spojený s rôznymi tanečnými zábavami, zabíjačkami, oslavami, ale i svadbami. Potom totiž nasledoval štyridsaťdňový pôst pred Veľkou nocou, kedy sa ľudia zriekali jedla, ale aj ďalších vecí, ktoré pre nich boli v živote zbytočné či postrádateľné.

V 3. samostatne usporiadanej skupine si deti spoločnej s p. vychovávateľkou Hankou pripravili typické fašiangové jedlo, akým sú šišky. Počas prípravy tohto jedla sa učili, čo všetko potrebujeme na prípravu cesta, ako sa zamiesi, vykysne a vytvoria sa šišky, ktoré sa neskôr opečú v horúcom oleji. Nemôže chýbať chutný lekvár, posýpka z práškového cukru a môžeme sa všetci iba sladko olizovať.