Fašiangy v samostatných skupinách 2017

Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou, ktoré začína po Troch kráľoch a končí v utorok pred Popolcovou stredou. Fašiangy boli odjakživa symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Po ich skončení nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.

Fašiangy taktiež označovali obdobie, ktoré ukončovalo priadky a za ktorým nasledovalo tkanie. V tomto období sa uskutočňovala aj väčšina svadieb, prebiehali tu rôzne iniciačné obrady – prijímanie mládencov a dievčat do spoločnosti, učni sa stávali tovarišmi. V domoch sa pieklo mäso, varila huspenina, vyprážali šišky a fánky. Typické boli aj obchôdzky v maskách, kde mládež získavala jedlo, z ktorého sa potom niečo spoločné uvarilo. A varilo a pieklo sa aj v našom detskom domove a to v satelitných domčekoch samostatných skupín. V dňoch 16.02. a 22.02. sme pre deti a vychovávateľov pripravili súťaž, v ktorej sme skupiny vyzvali k príprave fašiangového pohostenia a zábavy týmto oznamom:

Milé deti!
P. riaditeľka nášho DeD vyhlasuje súťaž o „Naj fašiangy v skupinách“. Každá skupina spoločne so svojimi vychovávateľmi zapojí všetku svoju kreativitu a šikovnosť a pripraví fašiangové pohostenie, o ktoré sa bude súťažiť. Úlohou každej skupiny bude  pripraviť:
1.    fašiangové šišky
2.    fašiangovú výzdobu
3.    stolovanie.
P.  riaditeľka a odborný tím bude prítomní pri príprave šišiek a bude hodnotiť
1. zapojenie detí do prípravy, ich šikovnosť a snahu,
2. komunikáciu a spoluprácu medzi deťmi a vychovávateľmi
3. spôsob obsluhy hostí.

Vyhráva skupina, v ktorej sa budú hostia najlepšie cítiť a ktorým sa bude v skupine najviac páčiť!

Vo víťaznej skupine deti ako výhru získajú umožnenie mimoriadnych vychádzok a vychovávatelia umožnenie relaxačného welnes pobytu.

Samostatné skupiny, všetky deti a vychovávatelia sa tejto výzvy ihneď ujali, zapojili všetky svoje sily a ich výsledkom boli dva super strávené popoludnia v ich veselej a milej spoločnosti. Obom samostatným skupinám patrí naše veľké POĎAKOVANIE za ich snahu a úžasný výsledok. Všetkým dokázali, že spoločne dokážu veľa, že v ich JEDNOTE je sila, že deti vidia, akých úžasných vychovávateľov majú okolo seba, že im na nich záleží a pre ich radosť a spokojnosť urobia všetko. Ďakujeme ešte raz obom skupinám za veľmi chutné a bohaté stolovanie, milé darčeky a veselú spoločnosť. V 1. samostatnej skupine SATELIT 1 sa nám veľmi páčil najmä veselý fašiangový program v maskách a v 2. samostatnej skupine SATELIT 2 nádherná výzdoba. Šišky boli vynikajúce a oceňujeme, že sa na ich príprave podieľali aj deti. Ale keďže víťaz môže byť iba jeden, blahoželáme skupine SATELIT 1!!! Jednoducho ich program zaručene zabodoval! Víťazom blahoželáme a môžu očakávať sľúbenú odmenu…..