Hráme sa na záchranárov

Dňa 19.12.2018 navštívili naše Centrum pre deti a rodiny študenti Strednej zdravotníckej školy z Popradu spoločne so svojou profesorkou PhDr. Andreou Kakalejčíkovou. V modelových situáciách boli deťom veku primeranou formou vysvetlené a v názorných ukážkach predvedené postupy pri poskytovaní prvej pomoci.

Deti sa aspoň na chvíľu zahrali na mladých záchranárov a vyskúšali si, ako sa zachovať v situáciách, kedy je potrebné niekomu pomôcť pri zranení, či zachránení ľudského života. Uvedomili si vzácnosť zdravia a nevyhnutnosť záchrany človeka, ktorý to potrebuje. Dôležité je nestratiť odvahu, spomenúť si na túto skúsenosť a uskutočniť správny postup. Nezabudnúť však predovšetkým na prevenciu a ochranu svojho zdravia a ľudského života. Vďaka úžasným ľuďom, ktorí sa odhodlali na dennú záchranu ľudí v povolaní záchranárov, či zdravotníkov sú naše životy v tých správnych rukách. Ďakujeme všetkým študentom a profesorom, ktorí pristupujú k štúdiu zodpovedne a držíme im palce, aby sa im v štúdiu darilo a z lavíc tejto školy odišli pripravení a odhodlaní zachrániť tých, ktorí to potrebujú. Dúfame, že sa nám nebezpečné situácie budú vyhýbať a nikdy sa neocitneme v situáciách, kedy budeme pomoc záchranárov potrebovať. Ak sa však v našom okolí ocitne človek v núdzi vďaka týmto študentom vieme, ako sa máme zachovať a poskytnúť náležitú pomoc a záchranu.