Jesenné tvorivé aktivity detí

Každodenné prechádzky po okolí počas novembrových dní nás inšpirovali k tvorivým aktivitám, pri ktorých sme využili rozmanitosť jesenných plodov, ich farebnosť a možnosti k estetickému stvárneniu.

Nedala sa prehliadnuť farebná škála jesenného lístia, drobné plody a úrodné plody záhrad, ktoré sme pri svojej práci využili. Výtvarnými technikami lepenia, skladania a dekorovania sme spoločne s deťmi vytvorili zaujímavé diela. Deti z oboch samostatných skupín sa s chuťou zapojili do ich realizácie a prejavili tak svoju tvorivosť a originalitu. Vďaka ich šikovnosti sme si mohli skrášliť prostredie, v ktorom bývame. Oceňujeme aj staršie deti, ktorých táto tvorivá činnosť veľmi zaujala a pre ktoré sa stala užitočným trávením ich voľného času.

[image]20151013_152305[/image]

[image]20151013_152312[/image]

[image]20151013_152318[/image]

[image]20151013_152324[/image]

[image]20151014_161425[/image]

[image]20151014_161430[/image]

[image]20151014_161451[/image]

[image]20151130_071821[/image]

[image]20151130_071832[/image]

[image]20151130_071847[/image]

[image]20151130_072337_new[/image]

[image]20151130_072448[/image]

[image]20151130_072502[/image]

[image]20151130_072540[/image]

[image]20151130_072814[/image]