Karneval 2017

(06.02.2017) V tento deň sa telocvičňa ZŠ na ul. Štefánikovej zaplnila hudbou, smiechom a rozmanitými maskami, pretože v našom detskom domove bol KARNEVAL. Vychovávatelia, deti a profesionálni rodičia strávili s odborným tímom veselé popoludnie a odniesli si domov príjemné zážitky aj pekné ocenenia.

Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať p. riaditeľke Mgr. Elene Stachovej za poskytnutie priestorov telocvične a mladému dospelému Romanovi Turtákovi z nášho detského domova za diskotéku a super zábavu.

[image][/image] [image][/image] [image][/image] [image][/image] [image][/image]