Les a jeho obyvatelia

Dňa 13.03.2019 navštívil naše centrum p. Ing. Igor Stavný z Odboru prác celospoločenského významu Štátnych lesov TANAPu Tatranská Lomnica na pozvanie pri príležitosti svetového dňa lesov, ktorý sa každoročne pripomína 21. marca. P. inžinier si pripravil pútavú prezentáciu a hrové aktivity na spoznávanie lesných zvierat a ich základných rozlišovacích znakov.

Vďaka jeho zaujímavému rozprávaniu sa deťom na prednáške tak zapáčilo, že sa im nechcelo túto aktivitu ani ukončiť. Počas jeho prezentácie a nahliadnutia do lesnej pedagogiky mali deti možnosť  spoznávať prírodu prostredníctvom zážitkového učenia. Aktivitu vnímali zrakom, zvukom, hmatom  a precvičili si aj svoje logické myslenie a pamäť. S prednáškou boli naozaj všetci spokojní a zaujala dokonca aj dospelých. P. inžinier veríme, že sa s Vaším pútavým rozprávaním stretneme opäť niekedy u nás.