Letný pobytový tábor v Zálesí 2022

Chceli by sme sa podeliť o naše zážitky z letného pobytového tábora v Zálesí, ktorý deti z nášho centra absolvovali v termíne od 09. – 15.07.2022. Naše poďakovanie patrí všetkým uvedeným spoločnostiam a dobrým ľuďom, vďaka ktorým deti z nášho centra absolvovali množstvo aktivít a získali nezabudnuteľné zážitky počas letných prázdnin. Ďakujeme p. riaditeľke nášho centra Mgr. Marcele Marhefkovej, ktorá túto akciu zorganizovala, p. Márii Veselovskej, vďaka ktorej mali deti naplánované všetky aktivity počas pobytu v Zálesí, za oslovovanie sponzorov a sprostredkovanie výletov a občerstvenia pre deti. Ďakujeme chate Zálesanka za skvelé ubytovanie a p. Rasťovi Marhefkovi za sprostredkovanie ukážok bojového umenia. Naše poďakovanie patrí skvelým kolegynkám z nášho centra, ktoré tam s nami boli a s deťmi trávili svoj čas.

V prvý deň sme sa po ubytovaní do veľmi peknej chatky zoznamovali s prostredím a nachádzali krásu potulkami po obci Zálesie. V Zálesí nás očarila nádherná príroda, ticho, dedinský pokoj a živé hospodárstvo pasúce sa na poliach, či lúkach. Súčasťou areálu chaty Zálesanka je dvor s preliezkami a hojdačkami, kde mali deti dostatok priestoru k vyšanteniu sa.

Hneď na druhý deň ráno sme najskôr navštívili bohoslužobné obrady v rímskokatolíckej farnosti v obci, pochutnali si na skvelom obede a v poobedných hodinách sme navštívili divadelné predstavenie s názvom „Bačov pomocník“, ktoré sa uskutočnilo na nádvorí Kláštora Kartuziánov v Červenom Kláštore. Súčasťou našej návštevy v Červenom Kláštore bola aj obhliadka Kláštora kartuziánov a múzea.

Začiatok nového týždňa sme zahájili vstupom do centra Zamaguria a to do mesta Spišská Stará Ves, kde sme navštívili Múzeum pieninskej prírody, Galériu Ferdinanda Katona, absolvovali vynikajúci obed v reštaurácii Tri koruny, kde nás privítal milý a ústretový personál a vedenie a tento skvelý deň sme ukončili navštívením Hasičskej stanice, kde nás čakala veľmi podnetná a zážitková prednáška s ukážkami práce hasičov, ako aj vlastná skúsenosť s ich prácou striekaním zo skutočnej hasičskej hadice.

Ďalší deň bol rovnako bohatý na mnoho skvelých zážitkov, tentoraz sme opäť zavítali do obce Červený Kláštor, kde nás čakalo veľmi milé privítanie v podobe chutného obeda v Kúpeľoch Smerdžonka. Vážime si možnosť okúpania sa v bazéne kúpeľov, kde sa deti vo vode do sýtosti vyšantili. A v závere dňa sme si výborne pochutnali v nezabudnuteľnej pizzérii.

Stred týždňa patril zážitku na vode a to splavu plťou po rieke Dunajec z mesta Spišská Stará Ves až do obce Lesnica. Plaviť sa po rieke, ktorá k nám bola tentoraz milostivá a nie tak búrlivá kvôli priaznivému počasiu je neopakovateľný zážitok spojený s historkami a zábavnými príhodami, ktoré Vám cestou rozpovedia šikovní pltníci. Zážitkom je aj prechádzka z obce Lesnica do Červeného Kláštora, ale vďaka posile, ktorú sme našli v Chate Lesnica v podobe výborného obeda to bola pre nás malina. A chutná zmrzlina ako odmena bola iba čerešničkou na torte. Večer sme všetci obdivovali ukážky bojového umenia DŽIU-DŽITSU vďaka ujovi Rasťovi, ktorý nám sprostredkoval techniky tohto umenia, obdivuhodná bola fyzická kondícia a výdrž, akou spolu s chlapcami, ktorí sa venujú tomuto umeniu disponovali.

Ďalší deň ráno nás čakal rovnako zaujímavý a pútavý program a tým bola prednáška a názorné ukážky práce Policajného zboru zo Spišskej Starej Vsi. Deťom zodpovedali na všetky ich zvedavé otázky a usmernili ich vo veci občianskeho poriadku, trestnoprávnej zodpovednosti a služieb polície. Veľmi pútavé boli ukážky ich práce a pomôcky, ktoré používajú. No a ďalším skvelým zážitkom bol rafting na rieke Dunajec, prechádzka pešou trasou v Pieninskom národnom parku a v závere dňa rozlúčková diskotéka na chate.