Leto 2017 – august v samostatných skupinách

Rovnako posledný prázdninový mesiac bol pre deti zo samostatných skupín bohatý na viaceré zážitky. Dňa 14.08.2017 obidve samostatné skupiny navštívili golfový areál vo Veľkej Lomnici, 16.08.2017 samostatná skupina 2 absolvovala výlet do Kežmarku so spoznávaním kultúrnych pamiatok a histórie tohto mesta. Hneď na druhý deň deti využili nádherné počasie a navštívili ZOO a múzeum v Spišskej Novej Vsi. Ku sklonku leta nás navštívil príslušník Oddelenia hraničnej kontroly z letiska Poprad, ktorý nás svojou zaujímavou prednáškou a ukážkami pyrotechniky veľmi zaujal. Nádherné ukážky s farebnými kulisami boli nielen zaujímavé, ale najmä poučné. Vďaka ochrane policajných zložiek sa aj v nebezpečných situáciách, kedy nás ohrozujú výbušniny a možné teroristické útoky cítime bezpečne. Počas posledných prázdninových dní sme už mysleli aj na začiatok školského roka a naše poďakovanie patrí rovnako firme F&F, ktorá nás navštívila a poskytla nám pre deti zo samostatných skupín dostatok školských pomôcok. Posledný slnečný prázdninový deň patril šanteniu sa na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi.

Veľké poďakovanie patrí vychovávateľom za spoločné trávenie voľného času detí a ich prázdnin v ich spoločnosti, na zaujímavých miestach, ktoré ich spoločný život obohatili rozličnými zážitkami a upevnili tak vzájomné vzťahy, na ktoré sa nikdy nezabúda. Poďakovanie patrí p. Mgr. Márii Veselovskej, rezortu Black Stork vo Veľkej Lomnici, p. Ing. Hruškovej, generálnej riaditeľke, p. Jurajovi Veselovskému, Evke Beňovej a Katke Chvostekovej z BEST ONE s. r. o., Múzeu Spiša – Ing. Krempaskej a ZOO v Spišskej Novej Vsi, Mgr. Erike Cintulovej, p. riaditeľke Múzea Kežmarok, p. Budzákovi – Doškoľovacie stredisko Vyšné Ružbachy, p. PhDr. Konrádyovej, p. riaditeľke marketingu kúpeľov Vyšné Ružbachy, p. Kučerovej za poskytnutie ubytovania, kapele Kollárovci za možnosť účasti na „Stretnutí Goralov 2017“ v Červenom Kláštore, p. PhDr. Mikulíkovi – Ľubovnianske múzeum a p. Mgr. Porubanovi za návštevu kostolov v Kežmarku – ECAV Kežmarok,  firme Tatrakom, Trenčianske minerálne vody, Slovenské pramene a žriedla Budiš, ako aj všetkým, ktorí prospeli k príjemnému tráveniu letných prázdnin v našom detskom domove.