Leto 2023 plné zážitkov

Leto nám ubehlo veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali a zostali nám naňho iba spomienky. Nie sme však smutní, prežili sme nádherné prázdninové dni, na ktoré budeme ešte veľmi dlho spomínať.

V dňoch od 26.06. – 30.06.2023 absolvovali deti z 1. a 2. samostatne usporiadanej skupiny rekreačný pobyt na chate vo Vyšných Ružbachoch, kde spoločne s tetou Hankou a Marienkou trávili letné dni kúpaním sa, pobytom vo vírivke a v saune a turistikou v prírode po okolí. Chata mala rozsiahly dvor, ktoré deti využívali na hru a aktivity. Na chate sa im veľmi páčilo.

V termíne od 01.07. – 10.07.2023 15 detí z nášho centra absolvovalo pobyt v letnom tábore na Sigorde, kde sa im veľmi páčilo, odchádzali odtiaľ plní dojmov a so slzami v očiach, pretože si vytvorili nové priateľstvá a lásky.

Števka, Kristínka a Tobias absolvovali v termíne od 26.06. – 11.07.2023 liečebný pobyt v Starom Smokovci. Liečebný pobyt si tiež veľmi pochvaľovali. Deti vzájomne so zamestnancami zdieľali spoločné zážitky z výletov, akými bola návšteva Kežmarku, Kežmarského hradu, kaštieľa v Strážkach, výlet ku koníkom do Žakoviec.

Dňa 07.08.2023 mali v centre veľmi peknú akciu s názvom „S kamarátkou energiou“, kde sa pútavými aktivitami dozvedeli o energii, jej foriem, zdrojov a fungovaní. Realizovali s animátormi rôzne hrové aktivity a v závere vyhodnocovali súťaže s odmenami. Deti získali farebné fixky, fľaše na vodu a knihy. Stretli sa aj s deťmi z ostatných skupín centra.

Voľné letné dni trávili bicyklovaním, turistikou, dňa 18.08.2023 absolvovali divadelné predstavenie SPOZAVOZA v kaštieli v Strážkach, opakovane s ujom Erikom navštevovali kúpalisko v Spišskej Novej Vsi, kde sa vždy dosýtosti vyšantili o vode a na slniečku.

V termíne od 22.08. – 24.08.2023 opäť vďaka tete Marienke a Hanke absolvovali pobyt na chate v Červenom Kláštore, kde mali zabezpečené kúpanie v krytom bazéne v Kúpeľoch Smerdžonka, absolvovali turistiku v Pieninách a trávením aktivít vo Family parku.

V dňoch od 28.08. – 01.09.2023 absolvovali znovu pobyt vo Vyšných Ružbachoch s tetou Hankou a Marienkou, v inej chate v tejto lokalite.

Týmto pobytom ukončili nádherné letné dni a pobyt si veľmi užili. Ďakujeme všetkým vychovávateľom, ktorí sa usilovali o to, aby boli prázdninové dni nezabudnuteľnými. Ďakujeme tete Hanke a Marienke za zabezpečenie pobytov vo Vyšných Ružbachoch a Červenom Kláštore.

Aquacity Poprad

Viktóriine záhrady – Čertová skala

Vojenská expozícia Michala Strenka