MDD 2018

Oslava Medzinárodného dňa detí bola, ako je v našom detskom domove zvykom spojená s Dňom otvorených dverí a všetky deti nášho domova dňa 30.05.2018 oslavovali svoj deň spoločne s vychovávateľmi, profesionálnymi náhradnými rodičmi a so svojimi pozvanými hosťami – biologickou rodinou a kamarátmi zo školy.

Počasie nám vyšlo na jednotku a rovnakú známku si zaslúži aj priebeh a organizácia tohto dňa, pretože sme tu mali všetkého dostatok – zaujímavých hier, súťaže, odmeny, výborný guľáš vďaka p. Bieľakovej, po ktorom zostal iba prázdny kotlík☺, veľa zábavy, smiechu, hudby a radosti z blízkosti ľudí, na ktorým nám záleží a ktorí chcú, aby sme mali takéto usmievavé tváre, aké sme mali počas tohto dňa po celý náš život.