Mikuláš 2014

Ďakujem, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.

Mikuláš  neobišiel náš detský domov ani tento rok. Priniesol radosť, darčeky, spev a hry a naplnil všetky deti spokojnosťou a šťastím. V posledný deň školského vyučovania pred vianočnými prázdninami si pre nás Gymnázium v Kežmarku pripravilo koncert, kde sme mali možnosť spoznať úžasné talenty a kreativitu veľmi milých mladých ľudí. Rovnako sme mali priestor na prezentáciu svojho nadania a talentu, za čo sme boli aj patrične ocenení. Ďakujeme za spoločný čas, všetky dary a veríme, že sa takto stretneme o rok znovu.

[image]2014mikulas1[/image] [image]2014mikulas2[/image] [image]2014mikulas3[/image] [image]2014mikulas4[/image] [image]2014mikulas5[/image] [image]2014mikulas6[/image] [image]2014mikulas7[/image] [image]2014mikulas8[/image] [image]2014mikulas9[/image]

Svoje tanečné umenie sme predviedli na akcii, ktorú pre nás zorganizovalo Gymnázium v Kežmarku. Obsadili sme niekoľko víťazných miest a navyše nás obdarovali darčekmi a poukazom. Ďakujeme!

[image]2014mikulas10[/image]

Súčasťou ukončenia kalendárneho roku bolo aj koncoročné posedenie zamestnancov DeD.