Rozlúčka 2022

Stojíme tu v tejto chvíli, aby sme sa rozlúčili, aby sme si povedali, ako sme sa radi mali. Lúčenie je chvíľa, keď treba byt hrdinom, zatlačiť bôľ, necítiť rany, povedať si dovidenia a dúfať, že sa opäť čoskoro stretneme. Lúčenie je čas, kedy si vzájomne povieme, ako nám bolo spolu dobre a akí sme smutní, že nastal čas spoločnej rozlúčky.

Nie, smútok tu nemá miesto, pretože vieme, že sa nám naše deti vracajú do svojho prirodzeného prostredia, k svojej rodine, k svojím najbližším a Centrum pre deti a rodiny im bolo iba prechodným domovom. Tým skutočným domovom bol a navždy bude ich rodina. Miestom, kam patrí ich srdce, kam sa túžia vždy vrátiť. Dňa 17.01.2022 sme sa rozlúčili v 2. samostatne usporiadanej skupine s Markom, ktorý dosiahol plnoletosť a odišiel bývať k svojej starej mame a dňa 18.02.2022 sme sa rozlúčili s Nikolou z 3. samostatne usporiadanej skupiny, ktorá sa vrátila späť k svojej biologickej rodine. Ďakujeme vychovávateľom, ktorí pre nich pripravili krásnu rozlúčku s posedením a veríme, že ich v živote bude stretávať iba šťastie a dobro okolo nich. Prajeme im, nech sú spokojní a šťastní a nikdy nezabudnú, že sme ich mali radi.