Športové hry 2024

Výnimočnosť nadania a talentu detí z Centier pre deti a rodiny Prešovského kraja sa zišla na športovom podujatí Krajských športových hier vo Vranove nad Topľou dňa 14.06.2024, na ktorom sa zúčastnili aj deti z nášho centra.

Svoje pohybové schopnosti predviedli: František Mirga, ktorý sa prezentoval v atletike chlapcov vo vekovej kategórii 11 rokov, Samuel Mirga, Kamil Gábor a Vanesa Karolová v atletike vo vekovej kategórii 12 – 13 ročných. Konkurencia bola naozaj veľká a športové zápolenie detí obrovské. Napriek tomu sa Františkovi Mirgovi podarilo získať 3. miesto v behu na 60 metrov, k čomu mu srdečne blahoželáme.

Športové hry obohatili deti o viaceré zážitky a skúsenosti, vytvorili v nich uvedomenie, aké dôležité je sústredenie, vytrvalosť a odvaha a že iba tréning môže priniesť požadované ovocie. Deti sa veľmi potešili zo vzájomných stretnutí, nových priateľstiev a z prežitého dňa, ktorý strávili. Šport je pre deti veľmi dôležitý a nesie v sebe okrem podpory zdravia vytváranie pozitívnych vlastností, akými je zodpovednosť, dôslednosť, sebazaprenie a fair play. Ďakujeme ujovi Erikovi za to, že deti na športové hry dôsledne pripravoval, povzbudzoval a sprevádzal ich.