Stolnotenisový turnaj v našom DeD

V satelitnom dome nášho DeD máme stolnotenisový stôl, vďaka ktorému si môžu aj naši chlapci a dievčatá zahrať turnaje a súťaže, kto z nich je lepší. Takýto turnaj sme mali aj v čase letných prázdnin a páčil sa všetkým zúčastneným. Medzi sebou súťažili chlapci rôzneho veku a dokázali sebe aj ostatným, že tento druh športu naozaj ovládajú. Za úspešné výkony získali všetci prítomní sladkú odmenu, víťazi aj pekné diplomy.

[image]2013turnaj1[/image]

Patrik v rozhodcovskej stoličke.

[image]2013turnaj2[/image]

Medzi sebou súťažia Dalibor a Michal. Medzi prestávkami si stihli chlapci zahrať aj futbal.

[image]2013turnaj3[/image]

Najmladší súťažiaci Alex.

[image]2013turnaj4[/image]

Najvyšší Matúš, ktorý zároveň získal aj 1. miesto.

[image]2013turnaj5[/image]

A v kontraste najmladší aj najmenší účastníci nášho turnaja.