Záchranári FALC v našom detskom domove

(17.07.2013) V každodennom živote sa nám môžu prihodiť aj nepríjemné starosti o naše zdravie a veľmi rýchlo a náhle sa môže stať, že oňho prídeme nejakým úrazom, nehodou alebo chorobou. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa naučili ako reagovať včas a rýchlo, aby sme si mohli vzájomne pomôcť. Názorné ukážky nám predviedli záchranári zo Starej Ľubovne, ktorí nás naučili poskytnúť prvú pomoc v podobe umelého dýchania a masáže srdca. Všetko sme si mohli aj vyskúšať a takto si to lepšie zapamätať.

[image]zachranari1[/image]

[image] zachranari2[/image]

[image]zachranari3[/image]

[image]zachranari4[/image]

[image]zachranari5[/image]