Prednáška – „poznávajme a chráňme stromy v našej prírode“

Dňa 09.06.2021 zavítal do nášho centra pre deti a rodiny p. Michal Jurčo – lesný pedagóg zo Štátnych lesov TANAP. Prednáškou nás sprevádzali ukážky plodov a kôry lesných stromov, pútavá prezentácia, ale najmä konkrétne ukážky lesných stromčekov, ktoré mali naše deti príležitosť osobne zasadiť na dvore nášho centra.

Uvedomujeme si, ako blízko sme k tatranskej prírode, jej krásam a sme jej pravidelnými návštevníkmi. No tento krát sme sa potešili, že našou návštevou bola tatranská príroda samotná. A to v podobe malých stromčekov, ktoré sme mali možnosť zasadiť v našom centre. Veríme, že sa im bude u nás páčiť a budeme sledovať, ako nám rastú pred očami. P. Jurčo – za všetko Vám ďakujeme, bolo to super!