Priestor pre mladých dospelých

Dňa 05.06.2017 upravené priestory samostatného bývania pre mladých dospelých nášho detského domova zabývali prví mladí dospelí – Michal, Matúš a Roman. Priestor pre mladých dospelých poskytuje samostatné bývanie kapacitne pre cca 6 mladých dospelých nášho detského domova, pri poschodových posteliach je možnosť obývania viacerých osôb. Je to bývanie v samostatnej stavbe, v blízkosti samostatnej skupiny, na dvore jej areálu. Skladá sa z 2 podlaží, pričom každé podlažie má samostatnú kuchynku a spálňu. Od 30.06.2017 sa k chlapcom pridal aj mladý dospelý Richard a 21.08.2017 naplní päticu chlapcov po dosiahnutí plnoletosti a odchode zo samostatnej skupiny už mladý dospelý Jarko. Veríme, že nás chlapci nesklamú a všetkým dokážu samostatnosť, zodpovedný prístup a pozitívny vzor ostatným deťom nášho detského domova.