Spolupráca s firmou TAKOY

Oslovila nás s ponukou firma TAKOY ohľadom neobchodnej spolupráce. Po dodaní balíčka plného nádherných a rozmanitých látok sa naše šikovné vychovávateľky ihneď uchopili príležitosti a vymýšľali, čo by s deťmi mohli spoločne vytvoriť. A podarilo sa im toho teda neúrekom…..

Do kreatívneho tvorenia sa v rámci výchovných činností s deťmi zapojili všetky 4 samostatne usporiadané skupiny, čiže spolu 41 detí. V rámci tvorivých činností s materiálom sa rozvíjali u detí výtvarné schopnosti v rozmanitých výtvarných technikách – strihanie a nalepovanie látok, práca s ihlou, prírodninami, rozvíjali si estetické cítenie, hodnotiace postoje a posilňovanie komunikácie a vzájomné porozumenie. Učili sa oceniť seba samého aj ostatných, prijať pochvalu aj kritiku, rozvíjať spoluprácu, poznávať a objavovať seba samého, uvedomovať si a vnímať krásu okolo nás.

Deti z 1. samostatne usporiadanej skupiny vytvorili strašidielka, voňavé vrecúška a srdiečka, ktoré naplnili bylinkami, deti z 2. samostatne usporiadanej skupiny vyrábali pohľadnice s kvietkami, medúzu s nálepkami, šatky a šál, deti z 3. samostatne usporiadanej skupiny vytvorili celú zimnú kolekciu oblečenia – šál, rukavice, čelenku a tašku a deti zo 4. skupiny uplatnili svoju fantáziu naplno s výsledkom rôznych kreatívnych výrobkov počnúc doplnkami do vlasov, vencom na dvere, stromčekom, maňuškou, tekvicou, končiac vrecúškami na kľúče.

Táto spolupráca sa nám veľmi páčila a prispela k obohateniu našich každodenných dní, priniesla kreativitu, relax a efektívne trávenie voľného času. Ďakujeme za túto príležitosť. Ďakujeme tetám vychovávateľkám a všetkým šikovným deťom.