Výročie založenia Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni

Deti 3. samostatne usporiadanej skupiny mali príležitosť byť účastní pri oslavách založenia školy, ktorú navštevujú.

Síce sú v tejto škole iba krátko, nakoľko do samostatne usporiadanej skupiny prišli iba nedávno, no zadaptovali sa veľmi rýchlo a zapadli to kolektívu detí a vyučujúcich bez ťažkostí. Ukázali, že sú šikovnými deťmi, ktoré zvládnu nácvik tanečných a recitačných pásem a neboja sa presadiť pred divákmi. Svoju úlohu zvládli na výbornú!