Deň otvorených dverí

Deň 07.12.2022 bol dňom, kedy dvere nášho centra ostali otvorené pre predstaviteľov nášho mesta, všetkých návštevníkov, našich spolupracovníkov, učiteľov našich detí a všetkých tých, ktorí chceli byť na chvíľu súčasťou nás a prežiť s nami spoločný čas.

Vďaka tetám vychovávateľkám sa naše stoly prehýnali nad množstvom jedla, ktoré sme mali k ponúknutiu pre všetkých návštevníkov. Nechýbal ani pestrý program, ktorý si pre nás nacvičili deti zo skupín. Všetci sme sa aspoň na chvíľu zastavili v predvianočnom zhone, strávili spoločné poobedie, nahliadli do života detí v skupinách, ponúkli priestor k vzájomnej spolupráci a vyjadrili vďačnosť za všetko, čo učitelia a vychovávatelia pre naše deti robia. Tešíme sa na spoločné stretnutie o rok zase!

Ďakujeme tete vychovávateľke Mgr. Anne Pisarčíkovej a všetkým vychovávateľom, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili k príprave tejto výnimočnej akcie.