Kategória: Zo života

Poďakovanie oddeleniu hraničnej kontroly PZ Poprad – letisko
Poďakovanie oddeleniu hraničnej kontroly PZ Poprad – letisko

Záver letných prázdnin sa vďaka spoločnému stretnutiu s príslušníkom PZ Oddelenia hraničnej kontroly Poprad – Letisko niesol v znamení nezabudnuteľných zážitkov, ale aj obohateniu sa o nové poznanie. (viac…)

Priestor pre mladých dospelých
Priestor pre mladých dospelých

Dňa 05.06.2017 upravené priestory samostatného bývania pre mladých dospelých nášho detského domova zabývali prví mladí dospelí – Michal, Matúš a Roman. Priestor pre mladých dospelých poskytuje samostatné bývanie kapacitne pre cca 6 mladých dospelých nášho detského domova, pri poschodových posteliach je možnosť obývania viacerých osôb. (viac…)

Nádhera dvora kmeňovej budovy
Nádhera dvora kmeňovej budovy

Vďaka šikovným rukám p. riaditeľky, jej kreatívnym nápadom a celkovému úsiliu sa dvor kmeňovej budovy mení v nádhernú záhradu, ktorá lahodí očiam všetkým okoloidúcim. Vďaka spolupráci zamestnancom sa exteriér zušľachťuje a pekne pretvára a zdobí tak celkové prostredie nášho detského domova. (viac…)

Zahájenie letných dní v našom detskom domove
Zahájenie letných dní v našom detskom domove

„Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.“

Arthur Schnitzler (viac…)

27. ročník športových hier detí z detských domovov
27. ročník športových hier detí z detských domovov

Usporiadateľ  športových hier:

  • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
  • Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR
  • Fórum riaditeľov a zamestnancov  detských domovov SR
  • Spoločnosť priateľov detí  z detských domovov
  • Úsmev ako dar
  • NESTLÉ Slovensko, s r.o.
  • Detský domov Poprad

(viac…)

Poďakovanie firme SOLODOOR a.s.
Poďakovanie firme SOLODOOR a.s.

Domov tvoria nielen ľudia, ktorí v ňom bývajú, ale aj drobnosti, ktoré ho zútulňujú, robia krajším a príjemnejším. Denne sa usilujeme o to, aby každý kúsok nášho detského domova bol miestom, kde sa deti rady vracajú, miestom, ktoré je naplnené porozumením, láskou, istotou, ale aj čistotou, harmóniu a estetikou. (viac…)

Knihy do nášho detského domova – poďakovanie
Knihy do nášho detského domova – poďakovanie

V mene všetkých detí sa chceme srdečne poďakovať všetkým tým, ktorí v čase Vianoc mysleli aj na deti z nášho detského domova a zakúpili deťom knihu na stránke http://www.cbdb.cz/knihy-do-detskych-domovu. (viac…)

Poďakovanie Nadácii Filantropia a tímu Grandhotela Praha
Poďakovanie Nadácii Filantropia a tímu Grandhotela Praha

Dňa 19.12.2016 sme boli srdečne pozvaní na 1. benefičný koncert Grandhotela Praha v Tatranskej Lomnici, ktorý v spolupráci s nadáciou Filantropia zrealizoval Prvú tatranskú vianočnú zbierku darčekov pre deti z nášho detského domova a detského domova v Podolínci. (viac…)

Darujte deťom knihy do nášho detského domova
Darujte deťom knihy do nášho detského domova

V čase Vianoc myslíme viac aj na deti bez domova, ktoré sú rovnako hravé, zvedavé a aj rovnako rady čítajú. V rámci akcie Československej bibliografickej databázy „Knihy do detských domovov“ Vás prosíme o zapojenie sa do dobrej veci a zakúpenie aspoň jednej knihy pre deti z nášho detského domova: (viac…)

25. výročie založenia nášho detského domova
25. výročie založenia nášho detského domova

V dňoch 28. – 29.09.2016 prešlo „bránou“ nášho detského domova veľa významných hostí, ktorí sa spoločne zišli pri príležitosti 25. výročia jeho vzniku. Presne 10.09.1991 bol založený detský domov, vtedy jeho pôsobiskom bola obec Spišské Hanušovce a od roku 2005 sídli v meste Spišská Belá. Viac o udalostiach, ktoré predchádzali jeho vzniku, o významných osobnostiach, ktoré sa spájajú s detským domovom, aj o jeho súčasnom stave si môžete prečítať v priloženej brožúrke. (viac…)