Kategória: Zo života

Aktuálne v našom centre
Aktuálne v našom centre

Od 01.01.2019 nesie naše zariadenie nový názov ako Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá. Pre deti centra z 3. samostatne usporiadanej skupiny sa dňom 20.02.2019 stal novým domovom zrekonštruovaný priestor rodinného domu v Starej Ľubovni.

Deň otvorených dverí 2018
Deň otvorených dverí 2018

Detský domov otvoril svoje priestory pre vzácnu návštevu na „Dni otvorených dverí“ dňa 12.12.2018. V prvom rade sme boli veľmi poctení návštevou p. primátora mesta Spišská Belá, p. Jozefa Kunu, p. riaditeľkou ZŠ Štefániková p. Mgr. Elenou Stachovou, p. zástupkyňou ZŠ,  a všetkými p. učiteľkami a učiteľmi, ktoré naše deti na tejto akcii navštívili a obdarovali milou pozornosťou.

Letné prázdniny 2018 – samostatne usporiadaná skupina Satelit 2
Letné prázdniny 2018 – samostatne usporiadaná skupina Satelit 2

Tohtoročné prázdniny boli na aktivity bohaté. Začiatkom mesiaca júl  deti  nastúpili do letného tábora v Očkolandii.  Strávili tam tri týždne. Po príchode z tábora navštívili kúpalisko v Spišskej Novej Vsi. Jeden z večerov si spríjemnili spoločnou opekačkou s deťmi zo Satelitu 1. Boli tiež účastníkmi  na prednáške: „Skôr ako užiješ alkohol použi svoj mozog.“ Zúčastnili sa  Kaštieľnych hier v Strážkach. (viac…)

Letné prázdniny 2018  – samostatne usporiadaná skupina Satelit 1
Letné prázdniny 2018 – samostatne usporiadaná skupina Satelit 1

Úlohy a aktivity, ktoré sme si stanovili na čas prázdnin, sme sa snažili aj  splniť, aj napriek tomu, že sme mali väčšiu časť prázdnin  na skupine deti z profesionálnych náhradných rodín, hlavne tie menšie.

(viac…)

Odborný seminár – „Tréning slovnej sebaobrany“
Odborný seminár – „Tréning slovnej sebaobrany“

Dňa 22.05.2018 sa v priestoroch nášho detského domova zorganizovalo odborné vzdelávanie na tému „Tréning slovnej sebaobrany“. (viac…)

Domov na polceste
Domov na polceste

Dospelosť je slovo, na ktoré sa každé dieťa teší s pomyslením si na možné výhody, ktoré ho dosiahnutím 18. roku života čakajú. Každé dieťa detského domova má však pred sebou očakávaním tohto životného obdobia pred sebou veľký otáznik. (viac…)

Najmilší koncert roka – Košice
Najmilší koncert roka – Košice

Ako každý rok aj tento sme poctivo trénovali v tanci, aby sme mohli náš detský domov reprezentovať v tom, v čom sme naozaj dobrí. (viac…)

Koncert – Lucie Bílá
Koncert – Lucie Bílá

Dňa 22.03.2018 sme sa zúčastnili veľkolepého koncertného vystúpenia Lucie Bílej v Starej Ľubovni. Bol to veľkolepý zážitok, na ktorý nikdy nezabudneme. (viac…)

Deň otvorených dverí – OU Podolínec – 15.3.2018
Deň otvorených dverí – OU Podolínec – 15.3.2018

Dňa 15.03.2018  odborné učilište sv. Klementa Hofbauera v Podolínci otvorilo svoje brány pre všetkých, ktorí majú záujem štúdia na tejto škole. Zvedavými návštevníkmi sme boli spoločne s deťmi ŠZŠ z nášho detského domova aj my. (viac…)

Beseda s Mestskou Políciou – 21.3.2018
Beseda s Mestskou Políciou – 21.3.2018

Mestská polícia sa riadi zákonom a pôsobí v každom meste na ochranu jeho obyvateľov. Políciu vedie náčelník a ten zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Okrem toho, že chráni obyvateľov a dbá na dodržiavanie poriadku a disciplíny v meste, či už v oblasti dopravy alebo obyvateľstva si policajti mestskej polície v Kežmarku našli čas aj na besedu, kde nám bližšie vysvetlili svoje pôsobenie a náročné povolanie. (viac…)