Kategória: Zo života

Beseda s Mestskou Políciou – 21.3.2018
Beseda s Mestskou Políciou – 21.3.2018

Mestská polícia sa riadi zákonom a pôsobí v každom meste na ochranu jeho obyvateľov. Políciu vedie náčelník a ten zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Okrem toho, že chráni obyvateľov a dbá na dodržiavanie poriadku a disciplíny v meste, či už v oblasti dopravy alebo obyvateľstva si policajti mestskej polície v Kežmarku našli čas aj na besedu, kde nám bližšie vysvetlili svoje pôsobenie a náročné povolanie. (viac…)

Arteterapeutický workshop –  „Ako porozumieť detskému správaniu“
Arteterapeutický workshop – „Ako porozumieť detskému správaniu“

Dňa 07.02.2018 prijala pozvanie p. psychologička Mgr. Broňa Plešková, ktorá v podmienkach nášho detského domova zrealizovala skupinový arteterapeutický workshop. Workshop bol delený na teoretické a zážitkové bloky a bol určený vychovávateľom, profesionálnym rodičom a pracovníkom odborného tímu detského domova. (viac…)

Výlet na Hrebienok 2018
Výlet na Hrebienok 2018

Počas polročných prázdnin dňa 02.02.2018 deti z oboch samostatných skupín – SATELIT 1, SATELIT 2 spoločne s tetou vychovávateľkou Hankou, Majkou a tetou Marienkou absolvovali výlet na Hrebienok vo Vysokých Tatrách. (viac…)

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

V čase Vianoc, keď celý svet stíchne, na Vianoce nám do tváre vdýchne – ticho, neha a pokoj a rozžiari sa zrazu všetko vôkol. Pocítime lásku, šťastie a všetko je tak krásne. Rodina, pohoda, keď všetci sme spolu a zasadneme k štedrovečernému stolu. Vtedy sú Vianoce! (viac…)

Jesenná brigáda 2017
Jesenná brigáda 2017

Dňa 12.10.2017 sme opäť vytiahli pracovné náradie a pustili sa do práce. Jesenné lístie v našom okolí je síce pekným zátiším, ale pre trávnik a údržbu na našom dvore je nevyhnutná jeho úprava. (viac…)

Poďakovanie oddeleniu hraničnej kontroly PZ Poprad – letisko
Poďakovanie oddeleniu hraničnej kontroly PZ Poprad – letisko

Záver letných prázdnin sa vďaka spoločnému stretnutiu s príslušníkom PZ Oddelenia hraničnej kontroly Poprad – Letisko niesol v znamení nezabudnuteľných zážitkov, ale aj obohateniu sa o nové poznanie. (viac…)

Priestor pre mladých dospelých
Priestor pre mladých dospelých

Dňa 05.06.2017 upravené priestory samostatného bývania pre mladých dospelých nášho detského domova zabývali prví mladí dospelí – Michal, Matúš a Roman. Priestor pre mladých dospelých poskytuje samostatné bývanie kapacitne pre cca 6 mladých dospelých nášho detského domova, pri poschodových posteliach je možnosť obývania viacerých osôb. (viac…)

Nádhera dvora kmeňovej budovy
Nádhera dvora kmeňovej budovy

Vďaka šikovným rukám p. riaditeľky, jej kreatívnym nápadom a celkovému úsiliu sa dvor kmeňovej budovy mení v nádhernú záhradu, ktorá lahodí očiam všetkým okoloidúcim. Vďaka spolupráci zamestnancom sa exteriér zušľachťuje a pekne pretvára a zdobí tak celkové prostredie nášho detského domova. (viac…)

Zahájenie letných dní v našom detskom domove
Zahájenie letných dní v našom detskom domove

„Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.“

Arthur Schnitzler (viac…)

27. ročník športových hier detí z detských domovov
27. ročník športových hier detí z detských domovov

Usporiadateľ  športových hier:

  • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
  • Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR
  • Fórum riaditeľov a zamestnancov  detských domovov SR
  • Spoločnosť priateľov detí  z detských domovov
  • Úsmev ako dar
  • NESTLÉ Slovensko, s r.o.
  • Detský domov Poprad

(viac…)