Najmilší koncert roka – Košice

Ako každý rok aj tento sme poctivo trénovali v tanci, aby sme mohli náš detský domov reprezentovať v tom, v čom sme naozaj dobrí.

Jarko Čonka sa so svojím bratom Alexom dňa 29.04.2018 zúčastnili na Najmilšom koncerte v Košiciach a vystúpili so svojím tancom pred veľkým publikom. Napriek tomu, že Jarko je pravidelným účastníkom koncertu nechýbala ani uňho tréma a obavy z výsledku. No obaja bratia to zatancovali super a získali potlesk a obdiv publika. Boli odmenení diplomom a darčekmi.