Letné prázdniny 2018 – samostatne usporiadaná skupina Satelit 1

Úlohy a aktivity, ktoré sme si stanovili na čas prázdnin, sme sa snažili aj  splniť, aj napriek tomu, že sme mali väčšiu časť prázdnin  na skupine deti z profesionálnych náhradných rodín, hlavne tie menšie.

Hlavné úlohy sa prelínali  vo všetkých výchovných zložkách .Dôraz sme kládli hlavne na upevňovanie vzájomných vzťahov, viedli sme deti k tolerancii, priateľstvu. Deti sa podieľali pri príprave jedál, pri všetkých domácich prácach, pomáhali so starostlivosťou o malé deti.

Čo sa týka konkrétnych aktivít, tak hneď na začiatku prázdnin to bol pobyt v

 • tábore Očkolandia
 • a liečebný pobyt Dolnom Smokovci.

Po príchode z liečenia a z tábora deti absolvovali nasledovné aktivity:

 • Dni obce v Sp. Hanušovciach – bolo to spojené s grilovačkou a futbalovým zápasom medzi našimi deťmi a deťmi zo Sp. Hanušoviec
 • výlet do Starej Ľubovne –návšteva vojenského tábora
 • taktiež ako každý rok, absolvovali týždenný pobyt na kúpalisku v Ružbachoch
 • výlet v Kežmarku – kde navštívili hrad, sokoliarske vystúpenie
 • výlet na Chopok a do Tatralandie
 • zúčastnili sa aj Stretnutia goralov v Pieninách v Červenom Kláštore
 • celodenný výlet do Košíc – prechádzka mestom ,návšteva tech. a východoslovenského múzea, Dómu sv. Alžbety
 • výlet do Tatranskej Lomnice – bobová dráha, botanická záhrada, múzeum
 • deti taktiež absolvovali dva výlety na bicykloch po cyklistických chodníkoch a to do Tatranskej Kotliny a Kežmarku
 • no a samozrejme tak ako po iné roky to boli spoločne strávené popoludnia so skupinou Satelit 2 – boli to opekačky, hry, súťaže a odmeny a kapustnica.

Vychovávatelia pre nich pripravovali rôzne hry a súťaže, či už na pôde domova, alebo na ihriskách v meste, vo Face klube.

Tri deti z našej skupiny a to Korenkové boli s na  dvojtýždňových

prázdninách v profesionálnej náhradnej rodine.

Myslím si, že všetci vychovávatelia skupiny sme sa snažili, aby sme deťom pripravili krásne prázdniny, za čo by som sa v závere chcela všetkým kolegyniam a kolegovi poďakovať a do ďalšej práce nám všetkým želám veľa síl, trpezlivosti a energie.

Vypracovala: Mgr. Anna Pisarčíková