Najmilší koncert roka – Úsmev ako dar – Historická radnica – Košice

Deti 2. samostatne usporiadanej skupiny a Alexander z 3. samostatne usporiadanej skupiny sa veľmi dôsledne pripravovali na Najmilší koncert roka, ktorý organizoval Úsmev ako dar v Košiciach. Bohatú paletu vystúpení predviedli deti z centier pre deti a rodiny z Prešovského a Košického kraja.

Konkurencia bola teda veľká, no naše deti vedia, že dôležitejšie ako postup je pocit úspešnosti, že dôsledná práca na sebe, trénovanie a prijatie akéhokoľvek výsledku je dôležitým poznaním a prácou na sebe samom. Naše deti predviedli, že majú talent a tanec ich naozaj baví. Poďakovanie patrí ujovi vychovávateľovi Erikovi, ktorý sa deťom venoval pri príprave nácviku ich vystúpení. Spoločne v tento deň zažili mnoho zážitkov, prezreli si historické časti mesta Košice, ochutnali zmrzlinu a zákusky a precítili atmosféru tohto čarovného mesta. Veľmi dlho budú na túto akciu spomínať.