Poďakovanie firme WHIRLPOOL

Najkrajším vianočným darčekom pre dospelého je vidieť radosť v očiach detí. Najkrajším darčekom pre všetkých nás bolo vidieť radosť v očiach všetkých detí z nášho centra, vďaka zamestnancom a vedeniu firmy WHIRLPOOL, ktorí zakúpili deťom darčeky podľa ich želaní a veruže ich nebolo málo.

Vďaka ich štedrosti a vyjadreného záujmu mali deti z nášho centra naozaj tie pravé šťastné a veselé Vianoce. Pocítili spokojnosť a zažili pocity šťastia a veselosti.

Aspoň na chvíľu zabudli na svoje starosti, obavy a neľahké osudy. Z úprimného srdca ďakujeme!

S vďakou p. riaditeľka, deti a zamestnanci Centra pre deti a rodiny Spišská Belá