Poďakovanie Okresnému riaditeľstvu HaZZ v Kežmarku a Hasičskej stanici Spišská Stará Ves

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá vyslovuje v mene vedenia a všetkých detí poďakovanie Okresnému riaditeľstvu HaZZ v Kežmarku a Hasičskej stanici Spišská Stará Ves za sprostredkovanie akcie pre deti z nášho centra.

Oceňujeme vysokú profesionalitu zamestnancov hasičskej stanice, ktorí nám trpezlivo a veľmi dôsledne poskytli odbornú prednášku spojenú s konkrétnymi ukážkami ich práce a kde sme okrem odbornosti našli najmä ľudskosť, empatiu, humor a úžasný prístup k ich práci. Prajeme všetkým zamestnancom úspech v ich pracovnej oblasti a skláňame sa nad ich poslaním, ktoré so srdcom pre nás všetkých vykonávajú.

p. riaditeľka a deti Centra pre deti a rodiny Spišská Belá