Zahájenie letných dní v našom detskom domove

„Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.“

Arthur Schnitzler

Šťastím väčšiny našich detí je, že svoju rodinu poznajú a rodina pozná ich. Preto sa vždy tešíme ich spoločnému stretnutiu. Pri príležitosti MDD sme v našom detskom domove spojili oslavu sviatku detí s „Dňom otvorených dverí“, kde sme privítali rodinu, učiteľov aj kamarátov našich detí.

Deň 02.06.2017 bol pre nás dňom plný prekvapenia. Hneď zrána sme nasadli na vlak do Veľkej Lomnice a navštívili WildPark. Videli sme spoločne s deťmi, vychovávateľmi aj profesionálnymi rodičmi rozmanité exotické zvieratá, ktoré len tak bežne v prírode, ani v zoologickej záhrade nevidíme. Super zážitkom bolo pre nás hladenie hada a zistili sme, že jeho povrch vôbec nie je klzký ani vlhký. Naživo sme sa zoznámili so švábmi, žabami, chrobákmi aj milou, šibalskou opičkou. Týmto ďakujeme WildParku za umožnenie bezplatného vstupu do ich areálu.

Naše hladné brušká zasýtil výborný guľáš aj zákusky od šikovných vychovávateliek.

Po súťažiach a spoločných chvíľach s rodinou a kamarátmi sa nám nechcelo odísť do samostatných skupín, ale sľúbené špekáčiky na večeru nás uistili, že nás doma – v samostatných skupinách vždy čakajú milujúce tety vychovávateľky, ktoré nám nahradia chýbajúcu náruč a zaplnia prázdnotu po odchode a smutnej rozlúčke s našou rodinou.

Veríme, že takýchto slnečných dní a bohatých zážitkov nám tohtoročné leto 2017 ponúkne bohatou nádielkou.

Najbližšie sa tešíme (samozrejme po ukončení školského roka a prevzatí vysvedčení) na pobyty v biologických rodinách a pobyt v letnom tábore v chate Havranovo v Belianskej doline v termíne od 30.06. – 14.07.2017.

Letu a pozitívnym zážitkom zdar!