PREDNÁŠKA – „Rozvoj finančnej gramotnosti“

Dňa 08.02.2017 sa v našom detskom domove zrealizovala prednáška na tému „Finančná gramotnosť“. Navštívila nás p. riaditeľka pobočky VÚB, a. s. Spišská Belá p. Dana Deptová a p. Ľubomíra Laufová, ktoré deťom objasnili otázky ohľadom ich efektívneho využitia vreckového a to v podobe šetrenia si, založenia osobného účtu a jeho spravovanie.

Konkrétnymi príkladmi z praxe uviedli deti do problematiky hospodárenia s financiami a postupných krokov prevzatia zodpovednosti za svoje osobné finančné rozhodovanie.
V mene všetkých detí ďakujeme za prínosné informácie a osobné skúsenosti.

[image][/image] [image][/image] [image][/image]