Čriepky zo života detí v profesionálnych rodinách

Profesionálna rodina p. A. TRGALOVEJ

 Marek a Vaneska teplé dni využívali  v novej PR na bazén, opaľovanie a prechádzky. Aj cez prázdniny sme navštívili zubnú ambulanciu, kde nám pani doktorka skontrolovala zúbky a Vaneske ošetrila jeden boľavý zúbok. Marek navštívil ORL, kde mu pani doktorka vyšetrila nepočujúce uško. Vybrali sme sa tiež na prehliadku Kežmarského hradu, ale nakoľko bolo veľmi teplé a slnečné počasie, tak sme si pozreli len nádvorie kde sokoliar predvádzal svojich krásnych operencov. Vaneska a ani Marek sa neodvážili si zobrať vtáka na ruku a preto sledovali odvážlivcov, ktorý sa na to podujali. Unavený teplom sme sa prešli cez mesto, kde nám v cukrárni dobrá chladená zmrzlina padla vhod. Pri prechádzke mestom nás zaujala klietka hanby, kde zatvárali zlé ženy „tak sa píše v daňovej knihe mesta“ z roku 1525. Námestie vzniklo postavením radnice v roku 1461, kde stoji aj menovaná klietka. Po čas mesiaca Marek a Vaneska mali časté stretnutia s mamou a tak tiež s ďalšími deťmi z PR od tety Zuzky a Helenky. Pekné dni sme využili na hry na dvore, ako aj nákupy nového oblečenia do školy.

 

Profesionálna rodina p. MGR. S. FEŠČÁKOVEJ

Toto leto sa slniečko na nás štedro usmievalo a tak sme sa mohli do sýta oddávať všetkým letným radovánkam. Keď sme sa rozhodovali kam pôjdeme, hlasy najmenších zakaždým zneli: „Kúpať sa“. A tak sme väčšinu času trávili pri vode. Dva dni sme strávili pri Oravskej priehrade a často sme chodievali na termálne kúpalisko na Sigorde.  Keď horúčavy ustúpili, vydali sme sa na Liptov. Navštívili sme Bio farmu, kde deti prvý krát v živote videli ako k nám prichádza mliečko. Veľmi sa im to nepáčilo a niektorí vyhlásili, že už veru viacej mlieko piť nebudú, ale večer si s chuťou dopriali kakao a na raňajky aj mlieko. Druhou zastávkou na Liptove bolo Detské kráľovstvo, kde sa deti preniesli do  rozprávky… Deti, tínedžeri, ale aj my dospelí sme si užili množstvo zábavných, športových a adrenalínových atrakcií.

  1. júla boli naše ratolesti prijaté do veľkej Božej rodiny – krstili sme sa. A po krste nasledovala oslava ako sa patrí – s hudbou, tancom, šantením…

Prázdniny však neboli iba o zábave, aj sme pracovali – malí aj veľkí. Deti zberali opadané ovocie zo stromov, upratovali si svoje izby a naučili sme sa, že prácu treba vždy doviesť do konca. Rozprávali sme sa o trpezlivosti a vytrvalosti a ako nám tieto čnosti pomôžu v živote dosiahnuť veľké veci.

A takto motivovaní sa tešíme na školu – niektorí zasadnú do školskej lavice po prvý krát, prvý krát pôjdeme do škôlky…

 

Profesionálna rodina p. Z. PITOŇÁKOVEJ

Počas prázdnin u nás trávili čas aj naše deti Sabínka, Deniska a Ferko. Posledný prázdninový deň sme oslávili ako sa patrí. Okrem našich detí sa oslavy zúčastnili i susedovie Janka a Barborka. Najprv sme so Sabínkou namaľovali všetkým deťom na tvár čo si žiadali, Sárka si vybrala Hello Kitty, Viktória bola Mimoň, Ferko pirát, Deniska a Sabínka mali na tvári motýlikov, Janka bola lienka a Barborka Hello Kitty. Potom deti hľadali poklad, popri tom museli plniť rôzne úlohy – urobiť kotrmelec, vhodiť loptičku do vedierka, urobiť okruh na kolobežke, vyšplhať sa po rebríku, skákať na jednej nohe, skákať vo vreci alebo aj zaspievať pesničku, povedať  básničku či narátať do desať. Všetky deti úlohy zvládli na jednotku a preto nikto neostal bez odmeny. Potom si maľovali s kriedami na ceste a skákali škôlku.  Oslava pokračovala občerstvením a diskotékou. Sladkou bodkou boli koláče a torta pre Denisku a Ferka k ich narodeninám.

Ešte keď boli Sabínka, Deniska a Ferko u nás na prázdninách dohodli sme sa, že ich spolu s Vikinkou, Sárkou a Mirkom navštívime pri príležitosti Zemiakárskeho jarmoku. Počasie nás však zaskočilo a tak sme stretnutie preložili o týždeň. Už pred stretnutím som Sabínku, Denisku i Ferka poprosila, aby si pre nás vymysleli nejaký program a ukázali nám Spišskú Belú ako ju poznajú oni. Veľmi ma potešilo že sa naozaj pripravili. Ukázali nám Belianske kúpele s mini ZOO kde sme videli srnky, jelene a koníky, zaviedli nás na  detské ihrisko kde sa všetci dostatočne vyjašili a porozprávali nám o troch kostoloch ktoré v meste máte a jeden na námestí nám aj ukázali. Zaviedli nás i do cukrárne na sladké potešenie. Ferko chcel ešte ukázať sochu vojaka, ale už bolo veľa hodín a tak sa budeme tešiť na budúce spoznávanie.