Deň otvorených dverí – 13.12.2023

Čo môže každého z nás potešiť viac, ako blízkosť druhého človeka….Vzájomné porozumenie, súcit, láskavosť a radosť, ktorou sa navzájom obdarujeme. Deti z 3. samostatne usporiadanej skupiny si spoločne s vychovávateľmi pripravili pre svojich učiteľov a spolupracujúce organizácie Deň otvorených dverí.

Nebolo tomu tak dávno, kedy deti z tejto skupiny získali nový domov, nakoľko sa ich skupina presťahovala zo Starej Ľubovne do Veľkej Lomnice. Deti si museli zvyknúť na nové priestory, nové mesto, nových kamarátov a učiteľov. Nemali to ľahké, ale zvládli to. A toto stretnutie bolo toho dôkazom. Deti navštívili p. učiteľky, ktoré si ich veľmi obľúbili. Deti chodievajú do školy veľmi rady, vedia, že tam nájdu podporu, pochopenie a ľudskosť.

Veríme, že aspoň malým dielom sa nám podarilo vyjadriť im našu vďaku a spolupatričnosť pri výchove a vzdelávaní našich detí. Veríme, že sa im v našom domčeku páčilo, že spoznali životy našich detí aj z inej stránky a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.