Mikuláš – 04.12.2023

Mikuláš k nám zavítal aj tento rok a nezabudol ani na darčeky. Touto cestou sa chceme poďakovať https://nasmikulas.sk/, ktorí nás neodmietli ani tento rok a našli si čas na návštevu našich detí. Vždy sa potešíme ich spoločnosti a ďakujeme za zavítanie k nám.

Ďakujeme všetkým profesionálnym náhradným rodičom, ktorí si našli čas a zostali na stretnutí s Mikulášom. Aj tie deti z profesionálnych náhradných rodín, ktoré sa v centre s Mikulášom nestretli dostali sladký balíček. Ďakujeme organizácii COOP Jednota, spoločnosti SINTRA a Marko Tatry za poskytnutie finančného daru, sladkostí a ovocia, vďaka ktorým sme mohli deťom na Mikuláša poskytnúť balíčky s bohatou nádielkou.