Nádhera dvora kmeňovej budovy

Vďaka šikovným rukám p. riaditeľky, jej kreatívnym nápadom a celkovému úsiliu sa dvor kmeňovej budovy mení v nádhernú záhradu, ktorá lahodí očiam všetkým okoloidúcim. Vďaka spolupráci zamestnancom sa exteriér zušľachťuje a pekne pretvára a zdobí tak celkové prostredie nášho detského domova. Poďakovanie patrí najmä p. Božene Bieľakovej, ktorá vynakladá úsilie a prejavuje starostlivosť o všetky naše rastliny. Všetko to robí s láskou a odovzdáva svoje skúsenosti aj nám ostatným. Poďakovanie patrí aj p. Márii Veselovskej za oslovovanie donorov, vďaka ktorým sme zrealizovali viaceré úpravy nášho exteriéru.