Poďakovanie nadácii AGEL

Vianoce sú sviatkami radosti, rodiny, pokoja a uvedomenia si významu dobra v našom živote. Vtedy podľahneme pocitu blízkosti s inými, viac vnímame potreby ostatných a sme naklonení pomoci iným. Vnímame, že nie každý môže tráviť Vianoce so svojou rodinou, nie každý má možnosť štedrých darov a bohatej večere, nie každý má svoju strechu nad hlavou a mať to, čo máme mi ostatní. Preto si vážme blízkosť svojej rodiny, vážme si štedré dary, ktoré sme dostali, no najmä podeľme sa so všetkým, čo máme s tými, ktorým to najviac chýba.

Touto cestou vyslovujeme v mene všetkých obdarovaných detí Centra pre deti a rodiny Spišská Belá, v mene p. riaditeľky a všetkých zamestnancov srdečné poďakovanie nadácii AGEL za poskytnutie vianočných darčekov pre všetky deti. Každé dieťa nášho centra si pod vianočným stromčekom našlo svoje želanie, jeho oči sa rozžiarili radosťou a srdce zaplesalo spokojnosťou a pocitom šťastia a preto to všetko stálo za to. Naša vďaka patrí každému darcovi, ktorí sa odhodlal potešiť dieťa z nášho centra pre deti a rodiny a zakúpiť mu darček podľa jeho najtajnejšieho želania.
Veríme, že každé dobro, ktoré človek dáva sa mu tisícnásobne vráti späť. Každému z Vás želáme mnoho dobrého a veľa šťastia a zdravia v novom roku 2021.

p. riaditeľka, deti a zamestnanci Centra pre deti a rodiny