Poďakovanie za ukážky práce Polície SR

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá vyslovuje poďakovanie za ukážky práce Polície SR ako bezpečnostnej zložky nášho štátu, ktorá si napriek pracovnej vyťaženosti pri výkone svojho povolania našla čas pre deti z nášho centra a navštívila ich v letnom pobytovom tábore.

V rámci viacerých ukážok ich práce, objasnení pojmov bezpečnosti, ochrany a poriadku verejnosti mali deti možnosť nahliadnuť do tejto problematiky a policajtov sa opýtať svojimi zvedavými otázkami na všetko, čo ich zaujíma. Prednáška bola poučná nielen pre deti ale aj pre dospelých a upevnila v nás dojmy bezpečia a istoty v tomto štáte a na verejnosti. Ďakujeme im za ich namáhavú prácu a vážime si ich čas a priestor, ktorý nám venovali.

S úctou p. riaditeľka a deti Centra pre deti a rodiny Spišská Belá