Vianoce 2021

Tak veľmi by som chcela zas,
mať Vianoce svojich detských čias.
Prajem si pokojnú, mrazivú noc
a bieleho snehu za oknom moc.
Aby ma zas hladili mamičkine dlane
a zvonku bolo počuť na snehu sane.
Len jedno prianie mám,
aby už nikto nebol nikdy sám,
aby sa ľudia dobre mali a nikdy sa nehádali.

Naše poďakovanie vyslovujeme všetkým, vďaka ktorým zažili naše deti nádherné Vianoce, plné lásky, bezpečia a radosti. Za všetky iskričky v očiach, keď zbadali pod stromčekom svoje darčeky, za plné stoly jedla, teplo a blízkosť tých, na ktorých deťom záleží, za každú prejavenú nehu, lásku, pozornosť a vďačnosť. Za milé slová, štedré dary, modlitbu, prítomnosť a splnenie snov, veď Vianoce sú predsa o snívaní a túžbe byť spolu s tými najbližšími. Všetkým štedrým darcom vyslovujeme srdečné poďakovanie, nech sa Vám prejavené dobro odplatí šťastím, pokojom a zdravím.

Ďakujeme spoločnosti Whirlpool Poprad s.r.o. za zakúpenie darčekov pre deti – Vianočný stromček priania, OZ Robme radosť – projekt Vianoce z krabičky, Vianočnej zbierke kníh spoločnosti Panta Rhei, všetkým dobrým ľuďom, ktorí zavítali do nášho centra a obdarili naše deti hračkami a oblečením, SOŠ Garbiarska Kežmarok, ZŠ Fischera Kežmarok, p. uč. Zuzane Zacherovej a o. Mariánovi Sterenčákovi a každému, kto akoukoľvek formou prispel k spokojnosti a radosti našich detí.
Štastný rok 2022!