Aktuality

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

V čase Vianoc, keď celý svet stíchne, na Vianoce nám do tváre vdýchne – ticho, neha a pokoj a rozžiari sa zrazu všetko vôkol. Pocítime lásku, šťastie a všetko je tak krásne. Rodina, pohoda, keď všetci sme spolu a zasadneme k štedrovečernému stolu. Vtedy sú Vianoce! (viac…)

Jesenná brigáda 2017
Jesenná brigáda 2017

Dňa 12.10.2017 sme opäť vytiahli pracovné náradie a pustili sa do práce. Jesenné lístie v našom okolí je síce pekným zátiším, ale pre trávnik a údržbu na našom dvore je nevyhnutná jeho úprava. (viac…)

Poďakovanie oddeleniu hraničnej kontroly PZ Poprad – letisko
Poďakovanie oddeleniu hraničnej kontroly PZ Poprad – letisko

Záver letných prázdnin sa vďaka spoločnému stretnutiu s príslušníkom PZ Oddelenia hraničnej kontroly Poprad – Letisko niesol v znamení nezabudnuteľných zážitkov, ale aj obohateniu sa o nové poznanie. (viac…)

Čriepky zo života detí v profesionálnych rodinách
Čriepky zo života detí v profesionálnych rodinách

Profesionálna rodina p. A. TRGALOVEJ

 Marek a Vaneska teplé dni využívali  v novej PR na bazén, opaľovanie a prechádzky. Aj cez prázdniny sme navštívili zubnú ambulanciu, kde nám pani doktorka skontrolovala zúbky a Vaneske ošetrila jeden boľavý zúbok. Marek navštívil ORL, kde mu pani doktorka vyšetrila nepočujúce uško. Vybrali sme sa tiež na prehliadku Kežmarského hradu, ale nakoľko bolo veľmi teplé a slnečné počasie, tak sme si pozreli len nádvorie kde sokoliar predvádzal svojich krásnych operencov. (viac…)

Priestor pre mladých dospelých
Priestor pre mladých dospelých

Dňa 05.06.2017 upravené priestory samostatného bývania pre mladých dospelých nášho detského domova zabývali prví mladí dospelí – Michal, Matúš a Roman. Priestor pre mladých dospelých poskytuje samostatné bývanie kapacitne pre cca 6 mladých dospelých nášho detského domova, pri poschodových posteliach je možnosť obývania viacerých osôb. (viac…)

Nádhera dvora kmeňovej budovy
Nádhera dvora kmeňovej budovy

Vďaka šikovným rukám p. riaditeľky, jej kreatívnym nápadom a celkovému úsiliu sa dvor kmeňovej budovy mení v nádhernú záhradu, ktorá lahodí očiam všetkým okoloidúcim. Vďaka spolupráci zamestnancom sa exteriér zušľachťuje a pekne pretvára a zdobí tak celkové prostredie nášho detského domova. (viac…)

Zahájenie letných dní v našom detskom domove
Zahájenie letných dní v našom detskom domove

„Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.“

Arthur Schnitzler (viac…)

27. ročník športových hier detí z detských domovov
27. ročník športových hier detí z detských domovov

Usporiadateľ  športových hier:

  • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
  • Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR
  • Fórum riaditeľov a zamestnancov  detských domovov SR
  • Spoločnosť priateľov detí  z detských domovov
  • Úsmev ako dar
  • NESTLÉ Slovensko, s r.o.
  • Detský domov Poprad

(viac…)

Poďakovanie firme SOLODOOR a.s.
Poďakovanie firme SOLODOOR a.s.

Domov tvoria nielen ľudia, ktorí v ňom bývajú, ale aj drobnosti, ktoré ho zútulňujú, robia krajším a príjemnejším. Denne sa usilujeme o to, aby každý kúsok nášho detského domova bol miestom, kde sa deti rady vracajú, miestom, ktoré je naplnené porozumením, láskou, istotou, ale aj čistotou, harmóniu a estetikou. (viac…)

Knihy do nášho detského domova – poďakovanie
Knihy do nášho detského domova – poďakovanie

V mene všetkých detí sa chceme srdečne poďakovať všetkým tým, ktorí v čase Vianoc mysleli aj na deti z nášho detského domova a zakúpili deťom knihu na stránke http://www.cbdb.cz/knihy-do-detskych-domovu. (viac…)