Aktuality

Gospelový koncert – 07.12.2018
Gospelový koncert – 07.12.2018

Vďaka p. Monike Kučerovej sme mali možnosť zúčastniť sa na Vianočnom gospelovom koncerte v priestoroch Kresťanského spoločenstva v Poprade.

Deň otvorených dverí 2018
Deň otvorených dverí 2018

Detský domov otvoril svoje priestory pre vzácnu návštevu na „Dni otvorených dverí“ dňa 12.12.2018. V prvom rade sme boli veľmi poctení návštevou p. primátora mesta Spišská Belá, p. Jozefa Kunu, p. riaditeľkou ZŠ Štefániková p. Mgr. Elenou Stachovou, p. zástupkyňou ZŠ,  a všetkými p. učiteľkami a učiteľmi, ktoré naše deti na tejto akcii navštívili a obdarovali milou pozornosťou.

Mikuláš
Mikuláš

Mikuláš k nám tento rok prišiel síce v predstihu, ale o to skutočnejší a nezabudnuteľný. Vďaka p. diakonovi ThLic. Karolovi Levovi Irrgangovi, PhD. bol tohtoročný Mikuláš pre deti tým ozajstným Mikulášom s dlhou bradou, zvonivým hlasom a priateľským prístupom. (viac…)

Ľadová šou
Ľadová šou

Dňa 20.11.2018 sa deti z nášho detského domova mali možnosť zúčastniť sa na ľadovej šou v Spišskej Novej Vsi, kedy sa aspoň na chvíľu ocitli v rozprávke O dvanástich mesiačikoch a prežiť nádherný príbeh o Maruške aj takouto formou. (viac…)

Poďakovanie firme Tatrakon
Poďakovanie firme Tatrakon

V mene p. riaditeľky nášho detského domova a v mene všetkých detí Vám chceme srdečne poďakovať za prejavenú priazeň a pomoc nášmu detskému domovu v podobe poskytnutia výrobkov Vašej firmy Tatrakon – Popradské konzervárne. (viac…)

Letné prázdniny 2018 – samostatne usporiadaná skupina Satelit 2
Letné prázdniny 2018 – samostatne usporiadaná skupina Satelit 2

Tohtoročné prázdniny boli na aktivity bohaté. Začiatkom mesiaca júl  deti  nastúpili do letného tábora v Očkolandii.  Strávili tam tri týždne. Po príchode z tábora navštívili kúpalisko v Spišskej Novej Vsi. Jeden z večerov si spríjemnili spoločnou opekačkou s deťmi zo Satelitu 1. Boli tiež účastníkmi  na prednáške: „Skôr ako užiješ alkohol použi svoj mozog.“ Zúčastnili sa  Kaštieľnych hier v Strážkach. (viac…)

Letné prázdniny 2018  – samostatne usporiadaná skupina Satelit 1
Letné prázdniny 2018 – samostatne usporiadaná skupina Satelit 1

Úlohy a aktivity, ktoré sme si stanovili na čas prázdnin, sme sa snažili aj  splniť, aj napriek tomu, že sme mali väčšiu časť prázdnin  na skupine deti z profesionálnych náhradných rodín, hlavne tie menšie.

(viac…)

Profesionálna náhradná rodina Leto 2018
Profesionálna náhradná rodina Leto 2018

(viac…)

Odborný seminár – „Tréning slovnej sebaobrany“
Odborný seminár – „Tréning slovnej sebaobrany“

Dňa 22.05.2018 sa v priestoroch nášho detského domova zorganizovalo odborné vzdelávanie na tému „Tréning slovnej sebaobrany“. (viac…)

Domov na polceste
Domov na polceste

Dospelosť je slovo, na ktoré sa každé dieťa teší s pomyslením si na možné výhody, ktoré ho dosiahnutím 18. roku života čakajú. Každé dieťa detského domova má však pred sebou očakávaním tohto životného obdobia pred sebou veľký otáznik. (viac…)