Aktuality

Letné prázdniny 2018  – samostatne usporiadaná skupina Satelit 1
Letné prázdniny 2018 – samostatne usporiadaná skupina Satelit 1

Úlohy a aktivity, ktoré sme si stanovili na čas prázdnin, sme sa snažili aj  splniť, aj napriek tomu, že sme mali väčšiu časť prázdnin  na skupine deti z profesionálnych náhradných rodín, hlavne tie menšie.

(viac…)

Profesionálna náhradná rodina Leto 2018
Profesionálna náhradná rodina Leto 2018

(viac…)

Odborný seminár – „Tréning slovnej sebaobrany“
Odborný seminár – „Tréning slovnej sebaobrany“

Dňa 22.05.2018 sa v priestoroch nášho detského domova zorganizovalo odborné vzdelávanie na tému „Tréning slovnej sebaobrany“. (viac…)

Domov na polceste
Domov na polceste

Dospelosť je slovo, na ktoré sa každé dieťa teší s pomyslením si na možné výhody, ktoré ho dosiahnutím 18. roku života čakajú. Každé dieťa detského domova má však pred sebou očakávaním tohto životného obdobia pred sebou veľký otáznik. (viac…)

Najmilší koncert roka – Košice
Najmilší koncert roka – Košice

Ako každý rok aj tento sme poctivo trénovali v tanci, aby sme mohli náš detský domov reprezentovať v tom, v čom sme naozaj dobrí. (viac…)

Koncert – Lucie Bílá
Koncert – Lucie Bílá

Dňa 22.03.2018 sme sa zúčastnili veľkolepého koncertného vystúpenia Lucie Bílej v Starej Ľubovni. Bol to veľkolepý zážitok, na ktorý nikdy nezabudneme. (viac…)

Deň otvorených dverí – OU Podolínec – 15.3.2018
Deň otvorených dverí – OU Podolínec – 15.3.2018

Dňa 15.03.2018  odborné učilište sv. Klementa Hofbauera v Podolínci otvorilo svoje brány pre všetkých, ktorí majú záujem štúdia na tejto škole. Zvedavými návštevníkmi sme boli spoločne s deťmi ŠZŠ z nášho detského domova aj my. (viac…)

Beseda s Mestskou Políciou – 21.3.2018
Beseda s Mestskou Políciou – 21.3.2018

Mestská polícia sa riadi zákonom a pôsobí v každom meste na ochranu jeho obyvateľov. Políciu vedie náčelník a ten zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Okrem toho, že chráni obyvateľov a dbá na dodržiavanie poriadku a disciplíny v meste, či už v oblasti dopravy alebo obyvateľstva si policajti mestskej polície v Kežmarku našli čas aj na besedu, kde nám bližšie vysvetlili svoje pôsobenie a náročné povolanie. (viac…)

Arteterapeutický workshop –  „Ako porozumieť detskému správaniu“
Arteterapeutický workshop – „Ako porozumieť detskému správaniu“

Dňa 07.02.2018 prijala pozvanie p. psychologička Mgr. Broňa Plešková, ktorá v podmienkach nášho detského domova zrealizovala skupinový arteterapeutický workshop. Workshop bol delený na teoretické a zážitkové bloky a bol určený vychovávateľom, profesionálnym rodičom a pracovníkom odborného tímu detského domova. (viac…)

Výlet na Hrebienok 2018
Výlet na Hrebienok 2018

Počas polročných prázdnin dňa 02.02.2018 deti z oboch samostatných skupín – SATELIT 1, SATELIT 2 spoločne s tetou vychovávateľkou Hankou, Majkou a tetou Marienkou absolvovali výlet na Hrebienok vo Vysokých Tatrách. (viac…)