Aktuality

Najmilší koncert roka – Košice
Najmilší koncert roka – Košice

Ako každý rok aj tento sme poctivo trénovali v tanci, aby sme mohli náš detský domov reprezentovať v tom, v čom sme naozaj dobrí. (viac…)

Koncert – Lucie Bílá
Koncert – Lucie Bílá

Dňa 22.03.2018 sme sa zúčastnili veľkolepého koncertného vystúpenia Lucie Bílej v Starej Ľubovni. Bol to veľkolepý zážitok, na ktorý nikdy nezabudneme. (viac…)

Deň otvorených dverí – OU Podolínec – 15.3.2018
Deň otvorených dverí – OU Podolínec – 15.3.2018

Dňa 15.03.2018  odborné učilište sv. Klementa Hofbauera v Podolínci otvorilo svoje brány pre všetkých, ktorí majú záujem štúdia na tejto škole. Zvedavými návštevníkmi sme boli spoločne s deťmi ŠZŠ z nášho detského domova aj my. (viac…)

Beseda s Mestskou Políciou – 21.3.2018
Beseda s Mestskou Políciou – 21.3.2018

Mestská polícia sa riadi zákonom a pôsobí v každom meste na ochranu jeho obyvateľov. Políciu vedie náčelník a ten zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Okrem toho, že chráni obyvateľov a dbá na dodržiavanie poriadku a disciplíny v meste, či už v oblasti dopravy alebo obyvateľstva si policajti mestskej polície v Kežmarku našli čas aj na besedu, kde nám bližšie vysvetlili svoje pôsobenie a náročné povolanie. (viac…)

Arteterapeutický workshop –  „Ako porozumieť detskému správaniu“
Arteterapeutický workshop – „Ako porozumieť detskému správaniu“

Dňa 07.02.2018 prijala pozvanie p. psychologička Mgr. Broňa Plešková, ktorá v podmienkach nášho detského domova zrealizovala skupinový arteterapeutický workshop. Workshop bol delený na teoretické a zážitkové bloky a bol určený vychovávateľom, profesionálnym rodičom a pracovníkom odborného tímu detského domova. (viac…)

Výlet na Hrebienok 2018
Výlet na Hrebienok 2018

Počas polročných prázdnin dňa 02.02.2018 deti z oboch samostatných skupín – SATELIT 1, SATELIT 2 spoločne s tetou vychovávateľkou Hankou, Majkou a tetou Marienkou absolvovali výlet na Hrebienok vo Vysokých Tatrách. (viac…)

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

V čase Vianoc, keď celý svet stíchne, na Vianoce nám do tváre vdýchne – ticho, neha a pokoj a rozžiari sa zrazu všetko vôkol. Pocítime lásku, šťastie a všetko je tak krásne. Rodina, pohoda, keď všetci sme spolu a zasadneme k štedrovečernému stolu. Vtedy sú Vianoce! (viac…)

Jesenná brigáda 2017
Jesenná brigáda 2017

Dňa 12.10.2017 sme opäť vytiahli pracovné náradie a pustili sa do práce. Jesenné lístie v našom okolí je síce pekným zátiším, ale pre trávnik a údržbu na našom dvore je nevyhnutná jeho úprava. (viac…)

Poďakovanie oddeleniu hraničnej kontroly PZ Poprad – letisko
Poďakovanie oddeleniu hraničnej kontroly PZ Poprad – letisko

Záver letných prázdnin sa vďaka spoločnému stretnutiu s príslušníkom PZ Oddelenia hraničnej kontroly Poprad – Letisko niesol v znamení nezabudnuteľných zážitkov, ale aj obohateniu sa o nové poznanie. (viac…)

Čriepky zo života detí v profesionálnych rodinách
Čriepky zo života detí v profesionálnych rodinách

Profesionálna rodina p. A. TRGALOVEJ

 Marek a Vaneska teplé dni využívali  v novej PR na bazén, opaľovanie a prechádzky. Aj cez prázdniny sme navštívili zubnú ambulanciu, kde nám pani doktorka skontrolovala zúbky a Vaneske ošetrila jeden boľavý zúbok. Marek navštívil ORL, kde mu pani doktorka vyšetrila nepočujúce uško. Vybrali sme sa tiež na prehliadku Kežmarského hradu, ale nakoľko bolo veľmi teplé a slnečné počasie, tak sme si pozreli len nádvorie kde sokoliar predvádzal svojich krásnych operencov. (viac…)